Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

12+1 αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012, ΟΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Από την 1.1.2015 κάθε χρόνο και σε ορίζοντα 12ετίας η κύρια σύνταξη σε όλα σχεδόν τα Ταμεία να αποτελεί το 48-50% των συντάξιμων αποδοχών, με το κράτος να εγγυάται την καταβολή των 360 ευρώ 
Aπό πέρσι έχουν ξεκινήσει οι ανατροπές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς για χιλιάδες ασφαλισμένους. Μέχρι σήμερα, δώδεκα συν μία αλλαγές επηρεάζουν τη συνταξιοδότηση, με εξαίρεση όσους συμπληρώνουν, με την αναγνώριση ή χωρίς αυτή, δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το 2012, οπότε και μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα.

Από την 1η.1.2015 θα προστεθεί η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού στην κύρια σύνταξη με αποτέλεσμα κάθε χρόνο και σε ορίζοντα 12ετίας η κύρια σύνταξη σχεδόν σε όλα τα Ταμεία...
να αποτελεί το 48%-50% των συντάξιμων αποδοχών, με το κράτος να εγγυάται την καταβολή των 360 ευρώ.

Οι αλλαγές αφορούν άνδρες με 10.500 ημέρες ασφάλισης, άνδρες με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των Βαρέων, άνδρες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, γυναίκες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης, άνδρες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης, ασφαλισμένους που δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ (διπλοσυνταξιούχοι) καθώς και γυναίκες ασφαλισμένες με 4.500 ημέρες εκ των οποίων οι 3.600 στο καθεστώς των Βαρέων.
Δώδεκα συν μία αλλαγές επηρεάζουν τη συνταξιοδότηση από τον περασμένο χρόνο, με εξαίρεση όσους συμπληρώνουν, με την αναγνώριση ή χωρίς αυτή, δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το 2012, οπότε και μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα. Από την 1η.1.2015 θα προστεθεί η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού στην κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο και σε ορίζοντα 12ετίας η κύρια σύνταξη σε όλα σχεδόν τα Ταμεία να αποτελεί το 48%-50% των συντάξιμων αποδοχών, με το κράτος να εγγυάται την καταβολή των 360 ευρώ.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές προβλέπουν τα εξής:

1. Ανδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης

Από την 1η.1.2013 αναπροσαρμόζεται τόσο ο χρόνος ασφάλισης για τους άνδρες ασφαλισμένους, που φτάνει πλέον τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, όσο και το όριο ηλικίας, που ανέρχεται πλέον στα 62. Παρ' όλ' αυτά ο ασφαλισμένος μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης μέχρι το 2012 και με την εξαγορά πλασματικών ετών. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Παράδειγμα:

   1. Ασφαλισμένος 54 ετών με 9.100 ημέρες ασφάλισης αναγνωρίζει 1.500 ημέρες εντός του 2012 και φτάνει συνολικά τις 10.600 και κατά συνέπεια θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας του και 11.100 ημέρες ασφάλισης .

   2. Ασφαλισμένος 54 ετών με 8.800 ημέρες ασφάλισης, δεν μπορεί να φτάσει εντός του 2012 τις 10.500 ημέρες. Θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του και 12.000 ημέρες ασφάλισης.

2. Ανδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των Βαρέων

Από την 1η.1.2013 ανακαθορίζεται και το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 35ετία των ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Και σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το όριο που θα ίσχυε την 1η.1.2015 προσαυξημένο κατά 2 έτη. Εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τη θεμελίωση η προϋπόθεση που προβλέπει ότι από τις 10.500 Η.Ε. οι 7.500 τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα ΒΑΕ. Ετσι ο ασφαλισμένος που το 2012 θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τότε, δηλαδή με μειωμένη στα 54 και 6 μήνες και πλήρη στα 56 και 6 μήνες. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

3. Ανδρες ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από 1ης.1.2013 το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65ο έτος της ηλικίας στο 67ο και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, από το 60ό έτος της ηλικίας στο 62ο. Για τη λήψη, δε, μειωμένης σύνταξης, απαιτείται, από τις συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, να έχουν πραγματοποιηθεί και 100 τουλάχιστον ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Επιπρόσθετα το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης αυξάνεται από την 1η.1.2013 στα 62. (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

4. Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης

Από την 1η.1.2012 εκτοξεύεται το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα ορίζεται το 67ο έτος της ηλικίας για όσες δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα χωρίς σταδιακά να μπορούν να το αποφύγουν. Επιπλέον το όριο για τον υπολογισμό της μείωσης για όσες γυναίκες θα λάβουν μειωμένη σε αυτήν την κατηγορία είναι από την 1η του Γενάρη τα 67. (ΠΙΝΑΚΑΣ 5)

Οσον για τη θεμελίωση για τις γυναίκες αυτής της κατηγορίας, αφορά μόνο όσες είχαν ήδη συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και κατοχύρωσαν έτσι είτε τα 60 ή τα 61 και 62 που ίσχυαν για το 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Ετσι ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας , δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.

Αντίθετα, ασφαλισμένη που έχει τις ίδιες προϋποθέσεις αλλά θα γίνει 60 τον Ιανουάριο του 2013, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης στα 67.

Επίσης ανακαθορίζονται από 1ης.1.2013 τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης για τις γυναίκες ασφαλισμένες μισθωτές. Ετσι γυναίκες που πραγματοποιούν 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ' έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) μπορούν να λάβουν μειωμένη από την 1η.1.2013 στα 62 όπως αι οι άνδρες ασφαλισμένοι. (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)

Οι ασφαλισμένες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης κατ' έτος τα τελευταία 5 έτη πριν από τη συμπλήρωση του 55ου. Ετσι είναι αρκετές οι περιπτώσεις που θα αποφύγουν την επαχθή αύξηση.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 και έχει 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο τα προηγούμενα 5 χρόνια, θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας εφ' όσον έχει και 100 ημέρες ανά έτος πριν από την αίτηση για σύνταξη.

Ασφαλισμένη, που είναι σήμερα 54 ετών, έχει 100 ημέρες ανά έτος τα τελευταία 5 έτη και τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, θα δει το όριο για τη μειωμένη να εκτοξεύεται στα 62.

5. Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης
Από την 1η.1.2013 το εν λόγω δικαίωμα για όσες γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν μέχρι 31.12.2012 δεν θα είναι προσβάσιμο. Αυτό, καθώς αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση, στις 12.000 ημέρες άμεσα, αλλά και το σχετικό όριο στα 62. Για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας αυξάνεται από την 1η του νέου έτους στο 60ό έτος της ηλικίας ως ισχύει για τους άνδρες. Εξακολουθεί να υφίσταται και η προϋπόθεση για τις 100 ημέρες ανά έτος για τη θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7)

Και σε αυτήν την περίπτωση οι ασφαλισμένες δικαιούνται είτε πλήρη είτε μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνονται οι 10.000 ημέρες ασφάλισης όταν και θεμελιώνεται το σχετικό δικάιωμα.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη 54 ετών που έχει σήμερα 8.500 ημέρες ασφάλισης και 3 παιδιά, αναγνωρίζει το 2012 1.500 πλασματικές ημέρες και έτσι συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 57ο έτος της ηλικίας της και πλήρη με τη συμπλήρωση του 59ου. Αντίθετα, εάν είχε 8.400 ημέρες και συμπλήρωνε με εξαγορές τις 10.000 το 2013, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 62 με 12.000 ημέρες ή με μειωμένη στα 60 ξανά με 12.000 ημέρες τουλάχιστον τη στιγμή της αίτησης.

6. Ανδρες ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης

Για τους άνδρες ασφαλισμένους το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες ανακαθορίζεται από την 1η του νέου έτους στα 67 έτη για την πλήρη σύνταξη και στα 62 για τη μειωμένη, καθώς επέρχονται άμεσα οι αλλαγές που θα εφαρμόζονταν την 1η.1.2015 προσαυξημένες κατά 2 έτη.

Οπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις της θεμελίωσης ο ασφαλισμένος θα δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης που θα συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης και με την εξαγορά πλασματικών. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση παραμένει ίδιος. (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)

7. Ασφαλισμένοι που δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ (διπλοσυνταξιούχοι)

Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που δικαιούνται δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτή πλέον θα χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Περαιτέρω αυξάνεται το όριο ηλικίας μειωμένης, κατά 50%, σύνταξης των γυναικών ασφαλισμένων με 4.800 ημέρες για δεύτερη σύνταξη απ' ευθείας στα 67. (ΠΙΝΑΚΑΣ 9)

8. Γυναίκες ασφαλισμένες με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 3.600 στο καθεστώς των Βαρέων


Από την 1η του νέου έτους το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες συνεχίζει να αυξάνεται στα 62 και εξισούται με εκείνο των ανδρών ασφαλισμένων.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες συνολικά, εκ των οποίων οι 3.600 τουλάχιστον στα ΒΑΕ και 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια για να δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του χρόνου αυτού.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη 50 ετών το 2012 με 4.100 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 4.000 στα ΒΑΕ, και ένα παιδί αναγνωρίζει, το 2012, 300 πλασματικές ημέρες από κενά εργασίας. Συμπληρώνει κατά συνέπεια τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και συνταξιοδοτείται, όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της με πλήρη σύνταξη.

Εάν η εν λόγω ασφαλισμένη δεν είχε παιδιά και δεν κατόρθωνε να φτάσει με πλασματικό χρόνο τις 4.500 ημέρες αλλά τις συμπλήρωνε από 1ης.1.2013 κι έπειτα τότε θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 62. (ΠΙΝΑΚΑΣ 10)

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΤΗ από enet

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  
Υποψήφιος Δήμαρχος Δωρίδας

ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΒΑÏΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΛΩΣΣΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ- ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΕΤΖΑΜΠΕΘ- ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 ΣΚΩΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΧΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΡΙΨΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ΚΑΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΣΟΦΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ
ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


Υποψήφιος Δήμαρχος:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων 
1. ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου 
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ
2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
4. ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΩ (ΛΙΤΣΑ) του ΗΛΙΑ
6. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (ΑΝΤΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
11. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
13. ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
14. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
16. ΝΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
18. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου 
1. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΗΤΡΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος 
1. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΟΤΡΟΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΣΙΨΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΧΑΤΖΗΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς 
1. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ

Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας 
1. ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 
1. ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Δάφνου 
1. ΝΙΧΩΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Διακοπίου
1. ΜΠΑΛΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Τοπική Κοινότητα Ερατεινής 
1. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
1. ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΥΡΙΤΣΗ-ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 
1. ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Τοπική Κοινότητα Κάμπου 
1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καρούτων 
1. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Κερασεών 
1. ΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΚΑΛΜΑΝΤΗ ΑΓΙΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 
1. ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Κροκυλείου
1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου 
1. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου 
1. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΥΡΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων 
1. ΖΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου 
1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μαναγούλης 
1. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΠΟΥΡΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
3. ΠΡΑΠΠΑ-ΣΤΑΜΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Τοπική Κοινότητα Μαραθιά 
1. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΣΟΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 
1. ΚΑΤΣΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
3. ΝΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τοπική Κοινότητα Παλαιοξαρίου 
1. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως 
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΑΣΗΜΕΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΤΣΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τοπική Κοινότητα Ποτιδάνειας 
1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΡΟΚΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τοπική Κοινότητα Πύργου 
1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ

Τοπική Κοινότητα Σεργούλας 
1. ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπική Κοινότητα Τειχίου 
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

Τοπική Κοινότητα Τολοφώνος 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης 
1. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

(Υποψήφιος Δήμαρχος)
 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
1. ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
6. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
7. ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ3. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ5. ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ
10. ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ11. ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
12. ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ13. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
14. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
16. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ17. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ19. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ3. ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ9. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ11. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ3. ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ5. ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΜΠΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗΤΟΥ7. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ)9. ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ11. ΤΡΙΓΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τοπική Κοινότητα Αβόρου
1.ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΩΜΑ2.ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου
1.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς
1.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)2.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
3.ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ4.ΚΟΥΤΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ


Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας
1.ΚΑΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ2.ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ4. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΥ

Τοπική Κοινότητα Βραΐλας
1.ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας
1. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ2. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ4.ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Δάφνου
1.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ


Τοπική Κοινότητα Διακοπίου
1.ΓΚΟΜΟΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ2.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ4.ΜΑΡΤΙΝΗ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Τοπική Κοινότητα Διχωρίου
1.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Δροσάτου
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


 Τοπική Κοινότητα Δωρικού
1.ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ2.ΚΑΡΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Ελαίας
1. ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2.ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 Τοπική Κοινότητα Ερατεινής
1.ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ4.ΤΣΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΝΔΡΕΑ

Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
1.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2.ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3.ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4.ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΤοπική Κοινότητα Ζοριάνου
1.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
1.ΖΩΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ2.ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ4.ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καλλίου
1.ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2.ΣΤΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Κάμπου
1.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ4. ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τοπική Κοινότητα Καρουτών
1.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ (ΕΡΣΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 

Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ2. ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
3. ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ4. ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Κερασέων
1.ΓΚΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2.ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου
1.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ2. ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Κόκκινου
1. ΑΝΕΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2.ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΑΔΑΜ

Τοπική Κοινότητα Κονιάκου
1.ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΖΗ2.ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Τοπική Κοινότητα Κουπακίου
1.ΖΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2.ΠΑΓΩΝΗ- ΚΟΥΦΑΣΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Τοπική Κοινότητα Κριατσίου
1. ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ2. ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Κροκυλείου
1.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ2.ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου
1. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ2.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου
1. ΓΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ4. ΠΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μακρινής
1.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων
1.ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2 .ΚΑΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ4. ΜΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ


Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2. ΤΡΙΑΝΑΤΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Μανάγουλης
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ2. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ4. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Τοπική Κοινότητα Μαραθιά
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ2. ΜΕΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΝΤΖΟΥΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Μηλέας
1.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2.ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Παλαιοξαρίου
1.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου
1 .ΖΟΥΜΑ ΗΛΙΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2.ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ
3.ΠΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ4.ΦΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Τοπική Κοινότητα Πενταγιών
1. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
3. ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ4. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2. ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
3. ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ4. ΠΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Περιβολίου
1. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ


Τοπική Κοινότητα Περιθιωτίσσης
---------
Τοπική Κοινότητα Ποτιδάνειας
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τοπική Κοινότητα Πύργου
1. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Τοπική Κοινότητα Σεργούλας
1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ2. ΚΙΚΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ


Τοπική Κοινότητα Στύλιας
1. ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ2. ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Τοπική Κοινότητα Συκέας
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
Τοπική Κοινότητα Σωταίνης
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ2. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ


Τοπική Κοινότητα Τειχίου
1. ΚΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 

Τοπική Κοινότητα Τολοφώνος
1. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ2. ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ4. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

Τοπική Κοινότητα Τριζονίων
1. ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου
1.ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2.ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3.ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 
Τοπική Κοινότητα Τριστένου
.............

Τοπική Κοινότητα Υψηλού Χωριού
1.ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2.ΚΟΝΤΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης
1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ